هفت برکه (گریشنا): یک‌شنبه شب، شب پایانی پنجمین همایش هشتمین آفتاب برگزار شد. هر چند این شب همزمان با میلاد امام رضا(ع) بود اما غلیان احساس باعث شد که اشک‌های شوق و درخواست آمرزش جو غالب این شب به یاد ماندنی باشد.

مجید افشار و مسعود فتوحی این لحظه‌ها ثبت کرده‌اند.

ashtomin aftab3 8