فراخوان آموزش فرهنگ ترافیک در پارک‌های ترافیکی شیراز

«آگهی فراخوان آموزش فرهنگ ترافیک در پارکهای ترافیکی ( ایرانی، مادر و مروارید)» ۴۹۷-۱۴۰۲   نوبت اول: ۲۸/۰۵/۱۴۰۲ نوبت دوم: ۲۹/۰۵/۱۴۰۲   معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری شیراز در نظر داردنسبت به انجام آموزش فرهنگ ترافیک در پارکهای ترافیکی ( ایرانی، مادر و مروارید)شهر شیراز اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای دانش بنیان ، موسسات […]

مرداد ۲۸, ۱۴۰۲

آگهی مناقصه عمومی عملیات جابجایی و اصلاح شبکه برق خیابان آستانه

آگهی مناقصه عمومی ۱۴۰۲-۲۹۴ نوبت اول:۲۱/۰۴/۱۴۰۲ نوبت دوم: ۲۲/۰۴/۱۴۰۲   شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات جابجایی و اصلاح شبکه برق خیابان آستانه (شهرداری منطقه هشت) را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) با شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۹۶۶۸۸۰۰۰۲۱۵ اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل […]

تیر ۲۲, ۱۴۰۲

آگهی مناقصه عمومی فاز یک احداث بنای مقدس اُمّ احمد (س)

آگهی مناقصه عمومی ۱۴۰۲-۳۰۳ نوبت اول:۲۱/۰۴/۱۴۰۲ نوبت دوم: ۲۲/۰۴/۱۴۰۲   شهرداری شیراز در نظر دارد اجرای عملیات احداث بنای مقدس اُمّ احمد (س) فاز۱، (شهرداری منطقه هشت) را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) با شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۹۶۶۸۸۰۰۰۲۱۱اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به […]

تیر ۲۲, ۱۴۰۲

آگهی تجدید مناقصه عمومی روشنایی بلوار طلائیه شیراز

آگهی تجدید مناقصه عمومی ۱۲۵۱-۱۴۰۱ نوبت اول:     10 /12 /1401 نوبت دوم:   11 /12 /1401   شهرداری منطقه ۹ شیراز در نظر دارد  عملیات احداث روشنایی بلوار طلائیه شرقی- مهدی‌آباد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۶۶۸۸۰۰۰۶۲۴ بهاشخاص واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان […]

اسفند ۱۰, ۱۴۰۱

آگهی مناقصه عمومی پیاده‌رو خیابان لطفعلی‌خان زند شیراز

آگهی  مناقصه عمومی          ۱۲۴۲-۱۴۰۱ نوبت اول: ۰۸ /۱۲ /۱۴۰۱ نوبت دوم:  09 /12 /1401 شهرداری شیراز در نظر دارد اجرای عملیات لوله‌گذاری جهت دفع آب‌های سطحی و مرمت و بهسازی پیاده‌رو خیابان لطفعلی خان زند (ضلع شمالی )- شهرداری منطقه ۸ تاریخی شیراز را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه […]

اسفند ۸, ۱۴۰۱

آگهی حراج حضوری اجاره ساختمان تجاری سهل‌آباد شیراز

 آگهی حراج حضوری ۱۲۳۰-۱۴۰۱ نوبت اول:    07 / 12 /1401  نوبت دوم:    08 /12 /1401   شهرداری منطقه هفت  در نظر دارد نسبت به اجاره ساختمان تجاری سهل آباد (دارای ۳ واحد تجاری) واقع در بلوار سادات نبش کوچه ۱۹ از طریق حراج حضوری واگذار نماید.  لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت بازدید […]

اسفند ۷, ۱۴۰۱

مناقصه عملیات اجرای جداکننده خطوط ویژه اتوبوس در شیراز

آگهی  مناقصه عمومی ۱۲۲۸-۱۴۰۱ نوبت اول:۰۷ /۱۲ /۱۴۰۱ نوبت دوم: ۰۸ /۱۲ /۱۴۰۱ شهرداری منطقه ۸ تاریخی شیراز در نظر دارد عملیات اجرای جداکننده خطوط ویژه اتوبوس و تاکسی در خیابان قاآنی شمالی  از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) با شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۶۶۸۸۰۰۰۶۱۳ اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. […]

اسفند ۷, ۱۴۰۱

آگهی مناقصه عمومی خرید ۲۲ دستگاه خودرو پیکاپ آمیکو

آگهی مناقصه عمومی ۱۲۲۷-۱۴۰۱ نوبت اول:    6 /12 /1401 نوبت دوم:   7 /12 /1401 شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۲۲ دستگاه خودرو پیکاپ آمیکو ( آسنا دو کابین ۴*۴ ) جهت اداره تخلفات شهری  از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )با شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۶۶۸۸۰۰۰۶۱۲به اشخاص […]

اسفند ۶, ۱۴۰۱

آگهی تجدید حراج حضوری غرفه در شهرداری منطقه ۳ شیراز

آگهی تجدید حراج حضوری ۱۲۲۵-۱۴۰۱   نوبت اول:     4 /12 /1401 نوبت دوم:      6 /12 /1401  شهرداری منطقه سه شیراز در نظر دارد نسبت به اجاره مکان موردنظر  طبق جدول ذیل از طریق حراج حضوری اقدام نماید.  لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار دومین آگهی جهت اخذ اسناد حراج در ساعات اداری به آدرس خیابان ساحلی، […]

اسفند ۴, ۱۴۰۱

آگهی مناقصه احداث پایگاه چند منظوره در منطقه هفت شهرداری شیراز

آگهی مناقصه عمومی ۱۲۰۶-۱۴۰۱ نوبت اول:۰۳ / ۱۲ /۱۴۰۱ نوبت دوم:۰۴/ ۱۲ /۱۴۰۱ شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات احداث انبار و پایگاه چند منظوره مدیریت بحران در منطقه هفت را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۶۶۸۸۰۰۰۶۰۶ به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه […]

اسفند ۳, ۱۴۰۱