بستن

آگهی مناقصه عمومی عملیات جابجایی و اصلاح شبکه برق خیابان آستانه

آگهی مناقصه عمومی

۱۴۰۲-۲۹۴

نوبت اول:۲۱/۰۴/۱۴۰۲

نوبت دوم: ۲۲/۰۴/۱۴۰۲

 

شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات جابجایی و اصلاح شبکه برق خیابان آستانه (شهرداری منطقه هشت) را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) با شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۹۶۶۸۸۰۰۰۲۱۵ اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید با مراجعه به آدرس WWW.Setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن اقدام نمایند. در صورت عدم عضویت قبلی ، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضائ مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مناقصه الزامی است. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: ۰۷۱۳۷۳۶۲۰۲۳ آماده پاسخ‌گویی می‌باشد.

 

 • مبلغ برآورد اولیه: ۱۰.۸۶۳.۶۴۰.۸۷۶ ریال
 • مدت قرارداد :۶ ماه
 • شرایط شرکت کنندگان : کلیه اشخاص حقوقی دارای حداقل دارای حداقل دارای رتبه ۵ در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه، دارای سابقه مشابه یا مرتبط با موضوع مناقصه و همچنین دارای صلاحیت از شرکت توزیع برق شیراز، ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
 • محل انجام کار: خیابان آستانه
 • مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۵۴۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده ۱۰۰۸۰۵۵۰۴۷۴۲ کد مرجع ۱۰۰۹۷۷ بانک شهر شعبه چمران بنام شهرداری شیراز
 • برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • در زمان انعقاد قرارداد ۵% مبلغ پیشنهادی  بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی اخذ می گردد.
 • آخرین مهلت دریافت (توزیع) اسناد: متقاضیان میتوانند حداکثر تا ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۲ از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
 • آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت ۱۳:۰۰ روزدو شنبه تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۲ می باشد. شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ مذکور سپرده شرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی به آدرس شیراز بلوار زینبیه ابتدای خیابان آستانه دبیرخانه شهرداری منطقه هشت تحویل نمایند.
 • تاریخ و محل بازگشایی پاکات: روز سه شنبه ساعت   ۱۳:۰۰  مورخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ در محل چهارراه خلدبرین سالن اجتماعات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز می باشد
 • مدت اعتبار پیشنهاد سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.
 • هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
 • بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 • شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها  مختار میباشد در اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.
 • شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده ۱۰ آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 • آگهی و اطلاعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده می باشد.
 • متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت shiraz.ir می باشند.
 • اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۱۴۵۶

 

                                                                                                             اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز                                                                                   

 

توضیح: ممکن است به علت نحوه چینش صفحات در مرورگرهای مختلف اعداد و تاریخ‌ها جابه‌جا شود. در این مورد صرفا فایل PDF آگهی قابل استناد است.

 دریافت فایل PDF آگهی

شناسه آگهی:‌ ۱۵۲۵۷۴۲

شناسه انتشار : ۴۲۱۶

                          

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0 نظر
scroll to top