بستن

مناقصه عملیات اجرای جداکننده خطوط ویژه اتوبوس در شیراز

آگهی  مناقصه عمومی

۱۲۲۸-۱۴۰۱

نوبت اول:۰۷ /۱۲ /۱۴۰۱

نوبت دوم: ۰۸ /۱۲ /۱۴۰۱

شهرداری منطقه ۸ تاریخی شیراز در نظر دارد عملیات اجرای جداکننده خطوط ویژه اتوبوس و تاکسی در خیابان قاآنی شمالی  از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) با شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۶۶۸۸۰۰۰۶۱۳ اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید با مراجعه به آدرس WWW.Setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن اقدام نمایند. در صورت عدم عضویت قبلی ، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضائ مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مناقصه الزامی است. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: ۰۷۱۳۷۳۹۹۰۷۵ آماده پاسخ گویی می‌باشد.

 • مبلغ برآورد اولیه: ۲۷.۶۶۲.۵۶۹.۳۴۵ ریال
 • مدت قرارداد : ۴ ماه
 • شرایط شرکت کنندگان : کلیه اشخاص حقوقی دارای حداقل رتبه ۵ در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه دارای سابقه مشابه یا مرتبط با موضوع مناقصه  ، ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • محل انجام کار: خیابان قاآنی شمالی
 • مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۱.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده ۱۰۰۸۰۵۵۰۴۷۴۲کد مرجع ۱۰۰۹۷۷ بانک شهر شعبه چمران بنام شهرداری شیراز
 • برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • در زمان انعقاد قرارداد ۵% مبلغ پیشنهادی  بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی اخذ می گردد.
 • آخرین مهلت دریافت ( توزیع ) اسناد : متقاضیان میتوانند حداکثر تا ساعت ۱۵:۳۰روز شنبه مورخ ۱۳ /۱۲ /۱۴۰۱از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
 • آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت۱۴:۳۰ روز سه شنبه تاریخ ۲۳ /۱۲ /۱۴۰۲ می باشد. شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ مذکور سپرده شرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی به آدرس شیراز بلوار زینبیه ابتدای خیابان آستانه دبیرخانه شهرداری منطقه ۸ تاریخی تحویل نمایند.
 • تاریخ و محل بازگشایی پاکات: روز سه شنبه ساعت ۱۵:۳۰مورخ ۲۳ /۱۲ /۱۴۰۲ در محل چهارراه خلدبرین سالن اجتماعات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز می باشد.
 • حقوقی شهرداری شیراز می باشد.
 • مدت اعتبار پیشنهاد سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.
 • هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
 • بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 • شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها  مختار میباشد در اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.
 • شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده ۱۰ آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 • آگهی و اطلاعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده می باشد.
 • متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت shiraz.ir می باشند.
 • اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۱۴۵۶

                                                 اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز                                                                                   

 

توضیح: ممکن است به علت نحوه چینش صفحات در مرورگرهای مختلف اعداد و تاریخ‌ها جابه‌جا شود. در این مورد صرفا فایل PDF آگهی قابل استناد است.

 دریافت فایل PDF آگهی

شناسه آگهی:‌۱۴۶۰۹۳۲

شناسه انتشار : ۱۱۹۰

                

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0 نظر
scroll to top