هفت‌برکه – گریشنا: با ورود ملخ‌ها به بخش‌های جنوبی شهرستان گراش، جهاد کشاورزی آماده سم‌پاشی و مقابله به ملخ است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی گراش، حبیب ا.. مجیدی سرپرست جهاد کشاورزی گفت: در پی هشدارهای صادره و ورود دستجات ملخ بالغ نسل جدید به مناطق جنوبی شهرستان و خسارت‌های بسیاری که این ملخ‌ها می‌توانند براثر تغدیه شدید بر جای بگذارند مجموعه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان را بر آن داشته جهت در امان ماندن مزارع و باغ ها اقدام موثر و به موقع داشته باشد.

Malakh 99 2

مجیدی گفت: استفاده از موتورسیکلت‌ برای ردیابی ملخ صحرایی در مناطق سخت‌گذر، در تماس بودن با افراد بومی مناطق آلوده ، جلب همکاری ادارات ذی‌ربط و همچنین سایرادارت شهرستان با هماهنگی فرماندار و رئیس محترم ستاد مدیریت بحران شهرستان، تامین سم و دستگاه‌های سم پاش از استان، هماهنگی جهت استفاده از دستگاه‌های تراکتور و ادوات سم‌پاش کشاورزان در مناطق آلوده از جمله تدابیری است که در این رابطه اندیشیده شده است.

مجیدی در مورد حضور ملخ‌ها در گراش گفت: از اواخر سال گذشته چندین بار به صورت پراکنده ، شهرستان مورد هجوم دستجات ملخ ها قرار گرفته و اکنون نیز قسمت‌هایی از منطقه فداغ، کنگ و ریشه مورد هجوم دستجات ملخ نسل جدید قرار گرفته که با هماهنگی های صورت گرفته و آمادگی قبلی هیچ گونه مشکلی جهت مبارزه و سمپاشی شیمیایی نداریم.

مجیدی افزود: سم لازم برای مبارزه با ملخ صحرایی تدارک دیده شده است و انتظار داریم همانند سال ۹۸ کشاورزان با انسجام و عزم جدی از تمام امکانات موجود جهت مبارزه استفاده نموده و با همکاری و همیاری با جهاد کشاورزی مانع از ورود و ایجاد خسارت در اراضی و باغات شهرستان شویم.

مدیر جهاد کشاورزی گراش گفت: مبارزه و سم‌پاشی به موقع می‌تواند علاوه بر این که از بروز خسارت جلوگیری کند، در برابر تخم‌گذاری خوشه‌ای ملخ‌ها عاملی بازدارنده باشد که در آینده می‌تواند از هر جفت ملخ بالغ بر ۴۰۰ ملخ تکثیر گردد.

 Malakh 99