هفت‌برکه (گریشنا): در شش روز هفته‌ی گذشته، ۲۳۸ و نیم میلی‌متر باران باریده است.

به گزارش محمود آذرآیین، کارشناس هواشناسی گراش، بارندگی در گراش از یکشنبه، بیست و چهارم بهمن‌ماه شروع شد و تا ۳۰ دقیقه بامداد روز شنبه، سی‌ام بهمن ادامه داشت. دستگاه‌های باران‌‍سنح میزان بارش‌های سامانه‌ی اخیر را در این شش روز ۲۳۸.۵ میلیمتر ثبت کرده‌اند. میزان بارش‌ها در روز یکشنبه ۳.۵ میلی‌متر؛ دوشنبه ۶۸.۵ میلیمتر؛ سه‌شنبه، ۲۹ میلیمتر؛ چهارشنبه، ۶۱ میلیمتر؛ پنجشنبه ۳۰ میلی‌متر؛ و  جمعه ۶۵.۵ میلی‌متر بوده است.

به گفته‌ی آذرآیین، سال قبل در مجموع سال زراعی، ۲۷۹ میلیمتر بارندگی در گراش ثبت شده است که در مقایسه با بارندگی ثبت شده در این شش روز، میزان کمی است.

اما این آمار به دلیل وجود نداشتن ایستگاه هواشناسی در گراش، غیررسمی محسوب می‌شود و ممکن است با آمار رسمی متفاوت باشد. گزارشی از نحوه‌ی سنجش میزان بارش باران در گراش را در این گزارش بخوانید.

فرودی، فرماندار شهرستان، در جلسه ستاد بحران نیز با اشاره به همین موضوع گفت: «یک نکته که رسما اعلام می‌کنم. گزارش رسمی و غیر رسمی از میزان بارندگی صادر شده است، اما گزارش رسمی ما در خصوص بارندگی، ۲۱۹ میلی‌متر مربوط به بارندگی‌های اخیر و ۲۸۷ میلی‌متر در سال زراعی است که با کمک دستگاه‌های باران‌سنح ثبت و ضبط شده است.»

Baran Basij