هفت‌برکه – مجید افشار: انگشت‌هایی که در کنار صندوق‌های رای نشان سرخ و آبی دارند، نشانه‌ای هستند از استقلال ایران و پیروزی خون شهدا. 

دومین گزارش تصویری از انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ را در ادامه ببینید.

14000320 Entehabat100 MA2 20