هفت‌برکه گریشنا: شب‌های گراش به خاطر حضور جریان زندگی و نور و رنگ خیابان‌ها همیشه دوست‌داشتنی است. وقت گرمای روز فروکش می‌کند و خنکای شب روی شهر می‌وزد می‌شود پیاده، با موتور یا ماشین به خیابان زد و با مردمی که حضور پررنگی در خیابان دارند همراه شد.

محمدرضا درستکار در شبگردی‌های خود در گراش این تصاویر را با موبایل و دوربین گرفته است و بعد از ویرایش برای ما فرستاده است. با این عکس‌ها بر فراز شب‌های روشن گراش پرواز کنید. شبانه‌های تازه محمدرضا درستکار را می‌توانید در صفحه اینستاگرام‌اش دنبال کنید: www.instagram.com/mohammadreza_dorostkar/

Gerash Night Doroostkar 4

نمای کلات از بلوار خلیج فارس

Gerash Night Doroostkar 2  Gerash Night Doroostkar 5

غروب از بام گراش

Gerash Night Doroostkar 6

Gerash Night Doroostkar 7

شب‌های اکوپارک

Gerash Night Doroostkar 8

Gerash Night Doroostkar 9

شهر مناره‌ها

Gerash Night Doroostkar 10

139703 Gerash night Doroostkar 5

Gerash Night Doroostkar 1