هفت‌برکه (گریشنا): سگ‌های موجود در این دو عکس را بشمارید و تعداد دقیق را تحویل دهید و جایزه‌ی نفیسی دریافت کنید. به کجا تحویل دهید؟ باور می‌کنید کسی نمی‌داند؟

Shahrak Azadegan Sag 2

Shahrak Azadegan Sag 1

این عکس‌ها را مهدی پریدخت، یکی از ساکنان شهرک آزادگان گراش ارسال کرده و در توضیح وضعیت نامناسب این شهرک نوشته است: «طلوع صبح زیبا با سگ‌های ولگرد! مسئولین، یک لحظه خودتان را جای ما بگذارید. آنهایی که آمدند و در مسجد چهارده معصوم(ع) سخنرانی کردند و برای شهرک‌های آزادگان و فلسطین و فرهنگیان و باقرالعلوم اولویت گذاشتند. چی شد پس؟ تا کی ما باید منتظر بمانیم؟ در صورت بروز هرگونه مشکل، مسئولیت با کدام ارگان است، محیط زیست یا شهرداری؟»