ShowPicture

 

گریشنا: شرایط اقلیمی مناسب ،بستر مناسبی برای پرورش شتر در شهرستان گراش به وجود آورده است.

به گزارش ایرنا ی فارس : توسلی مدیر اداره بهبود تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گراش گفت: مراتع مناطق گرم شهرستان گراش دارای پوشش گیاهان خاصی است. شوره و کنار از گیاهان دائمی است که در عمده مراتع دیده می شود. این گونه مراتع باعث شده است  غذای مناسبی برای پرورش شتر فراهم شود. این شترها به صورت آزاد چرا نموده و هیچ گونه تغذیه دستی صورت نمی پذیرد. شرایط اقلیمی مناسب ،بستر مناسبی برای پرورش شتر در این شهرستان به وجود آورده است.
وی افزود :متقاضیان خرید شتر در بین روستاییان زیاد است و میزان تولید گوشت قرمز شتر در سال گذشته ۵/۲۳ تن بوده است. در حال حاضر تعداد شتر ها به ۳۵۰ نفر می رسد.
پرورش بوقلمون گوشتی
شیراز– مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گراش گفت: تسهیلات مشاغل خانگی فرصت های شغلی متعدد و مناسبی در این شهرستان ایجاد کرده است. روز دوشنبه، فریدون اسدی در بازدید ازاولین ایستگاه پرورش بوقلمون گوشتی شهرستان گراش گفت: توجه دولت به اشتغالزایی بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و اختصاص تسهیلات مناسب موجب استقبال مردم از چنین طرح هایی شده است. وی اظهارکرد: یکی از طرح هایی که از طریق این تسهیلات در شهرستان راه اندازی شده طرح پرورش بوقلمون گوشتی است که ۳۰۰ قطعه در هر دوره جوجه ریزی دارد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گراش گفت: این طرح تولیدی علاوه بر ایجاد فرصت شغلی و درآمد زایی بخشی از نیاز گوشتی شهرستان را نیز تامین می کند. مهرداد توسلی مسئول اداره بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گراش نیز گفت: با توجه به اینکه این ایستگاه اولین ایستگاه پرورش بوقلمون گوشتی شهرستان است تاکنون به طو مستمر مورد بازدید کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی قرارگرفته و وضعیت جوجه های درحال پرورش مطلوب است.