گریشنا (هفت‌برکه): ۶۳ ورزشکار زن در روز جمعه بیست و چهارم شهریور در سالن شهید مشتاقی گراش با هم مسابقه مچ‌اندازی دادند. به گزارش روابط عمومی هیات بدنسازی گراش، این ورزشکاران در قالب چند تیم از شهرهای گراش، لار، اوز، کورده و خور در این مسابقات شرکت کرده بودند. داورای این مسابقات بر عهده زینب استادی، مهسا فروزان، خدیجه کامرانی، فاطمه ابراهیمی، محدثه بصیری، فاطمه فردوسی، افسانه رشیدی و ناهید نوروزی بود.

و اما نتایج این مسابقات به شرح زیر است:

در ۵۰کیلوگرم جوانان دست راست: مقام اول فاطمه فردوسی از باشگاه آبشار گراش؛ مقام دوم محدثه بصیری از باشگاه فروزان گراش؛ مقام سوم مشترک مریم محسنی از باشگاه ابشار گراش و مقام سوم مشترک فضیلت شکوری از باشگاه امید گراش.

در ۵۵ کیلوگرم جوانان دست راست: مقام اول سعیده حسین‌پور از باشگاه آفتاب گراش؛ مقام دوم زهره شبان از باشگاه آفتاب گراش؛ مقام سوم هانیه موسوی از باشگاه آبشار گراش.

در ۶۵ کیلوگرم جوانان دست راست: مقام اول فاطمه حسن‌زاده از باشگاه فروزان گراش؛ مقام دوم معصومه شکوه از باشگاه فروزان گراش؛ مقام سوم یلدا بذرافشان از باشگاه اکسیژن اوز.

در ۷۰ کیلوگرم جوانان دست راست: مقام اول سکینه روشن از باشگاه آفتاب گراش؛ مقام دوم مهدیه سالاری از باشگاه افتاب گراش؛ مقام سوم زینب رهسپار از باشگاه ناطقی لار.

در ۷۵ کیلوگرم جوانان دست راست: مقام اول الهام عباده از باشگاه تختی لار، مقام دوم شازیه خاکسار از باشگاه ناطقی لار

در ۸۰ کیلوگرم جوانان دست راست: مقام اول فاطمه اسدی از باشگاه المپیک کورده، مقام دوم مریم متین از باشگاه آفتاب گراش.

در ۵۰ کیلوگرم بزرگسالان دست راست: مقام اول سمیه پورشمسی از باشگاه امید گراش؛ مقام دوم طیبه ظرافت از باشگاه امید گراش؛ مقام سوم زینب جنگجو از باشگاه امید گراش

در ۶۰ کیلوگرم بزرگسالان دست راست: مقام اول نسرین فیروزی از باشگاه المپیک کورده، مقام دوم فاطمه پاشنگ از باشگاه فروزان گراش، مقام سوم ویدا فریدی از باشگاه المپیک کورده.

در ۶۵ کیلوگرم بزرگسالان دست راست: مقام اول پروانه ربیعه از باشگاه ناطقی لار، مقام دوم فاطمه فانی از باشگاه فروزان گراش، مقام سوم حلیمه حسین‌شیری از باشگاه امید گراش.

در ۷۵ کیلوگرم بزرگسالان دست راست: مقام اول عاطفه عقیلی فر از باشگاه تختی لار، مقام دوم لیلا آخوندزاده از باشگاه دانشکده علوم پزشکی، مقام سوم سعیده عادلی از باشگاه ناطقی لار.

در ۸۰ کیلوگرم بزرگسالان دست راست: مقام اول فوزیه سالاری از باشگاه فروزان گراش، مقام دوم منصوره رخساری از باشگاه ناطقی لار، مقام سوم مریم طالبی از باشگاه افتاب گراش.

در ۸۰+ کیلوگرم بزرگسالان دست راست: مقام اول سمانه عقیلی فر از باشگاه تختی  لار، مقام دوم ثریا حنیف‌نژاد از باشگاه فروزان گراش، مقام سوم افسانه محمودی.

در ۵۰ کیلوگرم جوانان دست چپ: مقام اول هانیه فروزان از باشگاه فروزان  گراش، مقام دوم فاطمه چمن‌زاده از باشگاه فروزان گراش.

در ۵۵ کیلوگرم بزرگسالان دست چپ: مقام اول محدثه بصیری از باشگاه فروزان گراش، مقام دوم زهرا چمن‌زاده از باشگاه فروزان گراش، مقام سوم هدا نظامی از باشگاه فروزان گراش.

در ۸۰ کیلوگرم بزرگسالان دست چپ: مقام اول مریم طالبی از باشگاه آفتاب گراش، مقام دوم لیلا آخوندزاده از باشگاه دانشکده علوم پزشکی.

در ۸۰+ کیلوگرم جوانان دست چپ: مقام اول ثریا حنیف‌نژاد از باشگاه فروزان گراش و مقام دوم فاطمه خواجه‌گراشی از باشگاه فروزان گراش.

Mochandazi Banovan