هفت‌برکه (گریشنا): کارگاه پیش‌گیری از اعتیاد و همایش فرزندپروری در یک روز و در سه مکان با حضور دکتر چنگیز رحیمی، عضو هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیراز، در شهرستان گراش برگزار می‌شود.

به گزارش حبیبه بخشی، کارگاه پیشگیری از اعتیاد، صبح روز چهارشنبه پنجم خردادماه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ با حضور روسای ادارات در محل فرمانداری؛ و کارگاه فرزند‌پروری از ساعت ۱۱ تا ۱۳ با حضور مدیران، معاونان، مربیان پرورشی و تربیت‌بدنی و مشاوران در آموزش و پرورش؛ و در بخش آخر نیز همایش فرزند‌پروری ساعت ۱۹ تا ۲۱ این بار با حضور کارمندان ادارات شهرستان و عموم مردم در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش برگزار می‌شود.

اداره بهزیستی، فرمانداری و اداره آموزش و پرورش در اجرای این دو کارگاه و همایش با هم همکاری خواهند داشت.

RAHEMI