گریشنا: کشاورزان می‌توانند با خاموش کردن برق تلمبه‌های چاه خود در ساعت‌های اوج مصرف، از برق رایگان استفاده کنند.

بر اساس اعلام روابط عمومی مدیریت توزیع برق شهرستان گراش، کشاورزان اگر در ساعت‌های ۱۲ تا ۱۶ از تلمبه چاه‌های خود استفاده نکنند می‌توانند در ساعت‌های دیگر به رایگان از برق استفاده کنند.

این طرح به خاطر تامین برق مورد نیاز واحدهای مسکونی به مدت سه ماه از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور اجرا می‌شود.

Bargh-Cha