هفت‌برکه: نازنین کشاورز از نوجوانی عکاسی را آغاز کرد و در میان همسالان خود عکس خبری برای او جدی‌تر از دیگران است. کشاورز از سال ۱۴۰۲ عضو هیات مدیره انجمن فیلم و عکس گراش نیز خواهد بود.

او هنوز در حال تجربه‌اندوزی است ولی پیگیر بودن، تلاش‌اش برای یادگیری و البته حمایت خانواده این امیدواری را به وجود آورده است که نازنین کشاورز می‌تواند در آینده یک نام مطرح در عکاسی خبری باشد.

نازنین کشاورز برای عکس‌های برگزیده خود از سال ۱۴۰۱ ترجیح داده است ده پرتره را برای انتشار انتخاب کند.

NK 00