هفت‌برکه: با رخ دادن چند بارش سیلابی در یک سال گذشته، گراش که معمولا شهر کم‌بارانی است در حال حاضر سومین شهر پرباران استان فارس است. 

به گزارش هفت‌برکه با بارش ۱۷.۵ میلی‌متر باران در روز ۴ مردادماه مجموع بارش ثبت شده در ایستگاه هواشناسی گراش به ۲۷۷ میلی‌متر رسید.

در آمار بارانسج انجمن هوای جنوب ۱۵.۵ میلی‌متر باران ثبت شد و مجموع بارندگی به ۳۱۵.۵ میلی‌متر رسیده است. 

گراشی با متوسط بارندگی ۲۰۰ میلی‌متر یکی از شهرهای خشک استان فارس است و همراه با آباده، ایزدخواست و نی‌ریز کمترین متوسط بارندگی را در استان فارس داشت. اما چند روز پر باران و سیلابی باعث شده است که در کمال تعجب گراش سومین شهر باران استان فارس باشد. 

اردکان و نورآباد ممسنی همراه با شهرهای غرب استان همواره پرباران‌ترین شهرهای استان فارس هستند.اما در سال زارعی جاری شهرهای جنوبی استان فارس مجموع بارش بیشتری خوبی داشتند. در ۴ مرداد شهر لار با ۳۸.۴ پرباران‌ترین شهر استان فارس بود و مجموع بارش در لار به ۲۶۳ میلی‌متر رسید. لامرد هم تاکنون ۲۶۸ ملی‌متر بارندگی داشته است. 

این نکته را باید در نظر داشت بارندگی تنها یکی از شاخص‌های هواشناسی است و بارندگی‌های گراش نیز بیشتر به صورت سیلابی بوده در بسیاری از مواقع روان‌آب کمتر جذب زمین می‌شود. 

Baran Gerash