هفت‌برکه: ۹۴ سال پیش و در سال ۱۹۲۶ میلادی هنوز نام‌های بسیاری از شهرها و آبادی‌ها جنوب ایران تغییر نکرده بود.

علی درویشی کلکسیونر اشیا و اسناد تاریخی گراش که ساکن قطر است تصویری از اطلس بغلی ایران منتشر کرده است. این تصویر که مربوط به حدود ۱۰۰ سال پیش نام‌های قدیمی برخی از مناطق ثبت شده است. 

اطلس بغلی ایران را سال ۱۹۲۶ برابر با ۱۴۳۵ قمری حسین اقبال مدیر کتابخانه اقبال در استانبول منتشر کرده است. این نقشه‌ها مربوط به آغاز دوره پهلوی و پیش از تصویب قانون تقسیمات کشوری است و اسامی نوشته شده غیر رسمی است. با توجه به وضعیت فعلی راه‌ها و اسامی به نظر می‌رسد این نقشه دارای اشکالاتی نیز است. 

نقشه صفحه ۲۳ مناطق فارس، لارستان و جهانگیریه را مشخص می‌کند با وجود اشکالات، درج برخی از اسامی مانند  عواز برای اوز، آماده برای عمادده از نظر تاریخی جذاب است. 

Map Larestan

Map Atlas