هفت‌برکه: پشت سر هر خبرنگاری یک خانواده‌ است که گاهی به او افتخار می‌کنند، گاهی غر می‌زنند، گاهی حمایت می‌کنند و گاهی دلخور می‌شوند. اما پشت هر کلمه‌ی یک خبرنگار، خانواده‌ای است که دیده نمی‌شود ولی تمام سختی کار خبرنگاری به این خانواده منتقل می‌شود.

امسال سعید رایگان و فاطمه ابراهیمی در گزارشی کوتاه به سراغ خانواده‌های ۴ خبرنگار گراشی رفتند. قرار بود این تعداد بیشتر باشد اما بعضی خانواده‌های یا راضی به گفتگو نشدند یا در دسترس نبودند. در نهایت سراج خواجی و فرخنده باختر، مادر و مادر بزرگ فاطمه ابراهیمی به همراه اطهر پورشمسی فرزندش، ابوطالب امانتی همسر فاطمه یوسفی، صدیقه رایگان همسر مجید افشار و کیمیا و حافظ خواجه‌پور فرزندان محمد خواجه‌پور روبه‌روی دوربین نشستند.

این گفتگوها را به پاس تشکر از خانواده‌های تمام خبرنگاران شهرمان ببینید:

 

در آپارات ببنید:

Khbarnegar