گریشنا: اسکیت بازان گراشی هفت مدال رنگارنگ گرفتند.

به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش یک دوره مسابقه اسکیت سرعت بانوان باحضور اسکیت بازان برتر شهرستان های بوشهر، نیریز، شیراز، گراش، زرقان، استهبان، لامرد، کازرون، دهبید و آباده به میزبانی شهرستان نیریز برگزارگردید. به گزارش اداره ورزش و جوانان شهرستان گراش تیم ده نفره بانوان گراش باترکیب خانمها مریم باقری، مریم شمسی، مریم حسنی، فاطمه بیات، کوثر فرحبخش، مینا حسنی، سوسن باختر، هانیه روانبد، نگار واحدی و کوثر محمودزاده به مربیگری خانم مریم پورشمسی و سرپرستی مجید باقری به این مسابقات اعزام که خانم میناحسنی درماده ۱۰۰و۲۰۰متر نقره و برنز گرفت. مریم شمسی درماده ۲۰۰ و۵۰۰متر به دو مدال نقره دست یافت. مریم باقری درماده ۲۰۰ و۵۰۰ متر به ترتیب اول و دوم شد و فاطمه بیات درماده ۲۰۰ متر سوم شد. ضمناً درجریان این رقابتها از خانم سوسن باختر قهرمان اسکیت بانوان کشور نیز تجلیل شد.

72940229071915299183

88124855443715654903