هفت برکه(گریشنا): پنجمین نشست میراث فرهنگی گراش با دو برنامه قرعه کشی مسابقه ۱۱/۱۱ و تقدیر از کادر اجرایی و حامیان خونه کدیم۳ روز شنبه ۲۵ فروردین ماه ۹۷ برگزار می‌شود.

به گزارش هفت برکه، انجمن مردمی معرفی و حفظ آثار و بناهای تاریخی گراش روز شنبه ۲۵ فروردین ماه ۹۷ ساعت ۲۱:۰۷ پنجمین نشست میراث فرهنگی را همزمان با مبعث پیامبر اکرم (ص) در موزه مردم شناسی گراش واقع در خانه شهیدان عظیمی برگزار می‌کند.

در این برنامه قرار است قرعه کشی مسابقه ۱۱/۱۱ انجام شود، این مسابقه در بهمن ماه سال ۹۶ به مناسبت روز گراش برگزار شد. در مسابقه ۱۱/۱۱ پوستر و نقشه آثار تاریخی گراش منتشر شد و افراد باید ۱۱ اثر تاریخی گراش را شناسایی می‌کردند، این مسابقه به ابتکار بانک انصار شعبه گراش و با همکاری انجمن ایکوموس و موسسه فرهنگی هنری هفت‌برکه برگزار شد و بیش از ۲۵۰۰ نفر شرکت کننده داشت.

جوایز این مسابقه را بانک انصار  و شباب‌البرکه پرداخت می‌کند و قرار است به یک نفر که تمامی گزینه‌ها را درست پاسخ داده باشد ۵۰۰ هزار تومان و به ۱۵ نفر دیگر که در مسابقه شرکت کرده و نیمی از پاسخ‌ها را درست نوشته باشند ده جایزه ۵۰ هزار تومانی داده شود.(خبردرگریشنا)

یک جایزه ویژه هم به بهترین عکس از لحظه پاسخ دادن به مسابقه هدیه داده می‌شود.

همچنین قرار است از کادر اجرایی و حامیان خونه کدیم ۳ در پنجمین نشست میراث فرهنگی تقدیر شود.

photo ۲۰۱۸ ۰۴ ۱۲ ۰۲ ۰۷ ۰۷