هفت‌برکه (گریشنا): بعد از مدت‌ها تاخیر پول گندم کشاورزان گراش پرداخت شد.

سیده زهرا موسوی مدیرعامل تعاونی فدک گراش در گفتگو با محمد جواد حسن‌نژاد خبرنگار هفت‌برکه اعلام کرد: «هفته گذشته سرانجام با گندمکاران تسویه حساب شد.» تاخیر در پرداخت قیمت گندم از کشاورزان در کل کشور اعتراض‌هایی را در پی داشت.

امسال برای نخستین بار خرید گندم در مرکز خرید گراش آغاز شد. (خبر در گریشنا) به گفته مدیر عامل تعاونی فدک‌ این مرکز خرید ۲۲۴۳ تن گندم را به قیمت کیلویی ۱۳۰۰ تومان از کشاورزان تحویل گرفته است.

حوریه عطاری مسئول زراعت مدیریت جهاد کشاورزی گراش در مورد میزان تولید گندم شهرستان گفت: «کشاورزان گراش در مجموع ۵۴۹۹ تن گندم را تحویل مراکز خرید گندم داده‌اند. ۲۲۴۳ تن گندم به مرکز گراش، ۷۷۴ تن به مرکز خرید لارستان، ۱۴۴۲ به مرکز خرید خنج و ۲۰۳۹ تن به مرکز خرید لامرد تحویل شده است.»

این مقام مسئول در مورد دلیل تاخیر در پرداخت قیمت گندم گفت: «این مشکل به صورت سراسری وجود داشت و ما برای رفع آن پیگیری کردیم. البته در مورد مرکز خرید گراش با توجه به این که سال اول بود و نحوه خرید هم از طریق سامانه بود مشکلاتی در تخصیص کد وجود داشت که امیدواریم سال‌های بعد به طور کامل رفع شود.»

عطاری در مورد میران عملکرد کشاورزان گراش گفت: «در مجموع عملکرد تولید شهرستان ۶۰۵۰ تن بود که ۵۴۹۹ تن تحویل مراکز خرید شد. با توجه به سطح زیر کشت در حال حاضر عملکرد زراعی گندمکاران ۲۴۵۰ کیلوگرم در هر هکتار است.»

 

 

Gandom Jahad 2