گریشنا (هفت‌برکه) – تکمیل‌شده: در شب‌های قدر مساجد خانه مردم است. صدای دعا آرامشی است که مومنان را فرا می‌خواند. شما هم اگر در این شب‌ها فرصتی برای ثبت لحظه‌های پیدا کردید برای ما ارسال کنید.

عکس‌های این سری از سه مسجد در سه نقطه دور از هم است. علیرضا ایزدی عکس‌های حسینیه گراشی‌های دبی را برای ما فرستاده است. حسینیه‌ای که در مناسبت‌های مذهبی محل تجمع گراشی‌های ساکن دبی و برخی از شیعیان است. این مسجد زیر نظر اداره اوقاف جعفری مدیریت می‌شود.

مسجد امام حسین(ع) وابسته به سفارت جمهوری اسلامی نیز از دیگر مساجدی است که محل تجمع ایرانیان در شب‌های قدر است. سه عکس نیز از این مسجد می‌بنید.

در کنار عکس‌های دبی، عکس‌های حامد جوکار از گراشی‌های مقیم درگهان در مسجد امام حسین (ع) درگهان را هم می‌بینید.

و در کنار این‌ها، دو عکس از مسجد امام حسین(ع) در گراش می‌بینید. مسجد امام حسین (ع) در داخل مجموعه ورزشی شهدا گراش قرار دارد.