هفت‌برکه (گریشنا): با برگزاری سرشماری مناطق سیاری، ۳۷۹ نفر زیر پوشش خدمات بهداشتی درمانی قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، سرشماری مناطق سیاری با حضور دکتر محمد نبی محمدی، معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش و با همراهی گروه مراقبین سلامت به سرگروهی دکتر فاطمه پورشمسی به پایان رسید. مناطق عشایرنشین و روستاهای پراکنده اطراف گراش در سرشماری مناطق سیاری هدف بودند.

دکتر فاطمه پورشمسی درباره طرح سرشماری مناطق سیاری در گفت‌وگو با روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش گفت: «این طرح در مناطق پراکنده اطراف گراش مثل روستای کنار زیارت، کسرالدشت، بونمات و … و در رده گروه‌های سنی مختلف انجام شد. در این طرح در مجموع ۳۷۹ نفر شامل سیزده نفر در رده‌ی سنی زیر یک سال، چهل و هفت نفر در رده‌ی سنی زیر ۶ سال، صد و دو نفر در رده‌ی سنی نوجوانان، شصت و سه نفر در رده‌ی سنی جوانان، صد و دو نفر در رده‌ی سنی میان‌سالان و یازده نفر در رده‌ی سنی سال‌مندان تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.»

پورشمسی در ادامه درمورد نحوه انجام کار و اهدف این برنامه افزود: «با توجه به عدم امکان مراجعه ساکنین این مناطق به مرکز جامع سلامت شهرستان گراش، در قالب گروهی برای انجام مراقبت‌هایی که در مرکز جامع سلامت شهرستان انجام می‌شود مثل واکسیناسیون، مراقبت‌های دوران بارداری، مراقبت‌های بعد از بارداری، مراقبت‌های گروه جوانان و نوجوانان و ویزیت بیماران، به منظور بیماریابی، و مهم‌تر از آن پیشگیری و حتی درمان به آن مناطق اعزام و به فعالیت می‌پردازیم.»

دکتر محمدنبی محمدی در این خصوص گفت: «در مرحله پایانی که در واقع همان مرحله لکه‌گیری بود، افراد باقی‌مانده علاوه بر مراقبت، بعد از معاینه پزشکی واکسینه شدند.» وی افزود: «به دلیل عدم حضور اکثر افراد این مناطق بین ساعات صبح تا عصر تصمیم گرفته شد که برای اتمام سرشماری و تحت پوشش در آوردن صد در صدی، گروه مراقبین بین زمان غروب تا سحر به این مناطق اعزام شوند. مرحله پایانی از ساعت ۱۷ شروع و تا سحر به طول انجامید. همه افراد ضمن سرشماری دارای پرونده خانوار بهداشتی نیز شدند.»

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش ضمن تشکر و قدردانی از این گروه که با وجود گرمی هوا و روزه‌دار بودن به مراقبت پرداختند، هدف از این برنامه را برقراری عدالت در دسترسی به خدمات و تحت پوشش در آوردن این افراد جهت ارائه خدمت عنوان کرد.

sarshomari2