هفت‌برکه (گریشنا): جمعیت هلال احمر گراش در ارزیابی عملکرد امور جوانان جمعیت هلال احمر فارس، دوم شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان گراش، نتایج ارزیابی عملکرد امور جوانان شعب جمعیت هلال احمر فارس در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ اعلام شد. بر اساس این ارزیابی، جمعیت هلال احمر این شهرستان با کسب ۱۱۱ امتیاز، رتبه دوم را به خود اختصاص داد.

غلامحسین تجلی، معاون امور جوانان هلال احمر فارس، طی نامه‌ای از رئیس و کارشناس امور جوانان شعب کازرون، گراش و جهرم در اجرای مطلوب برنامه‌های سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ تقدیر کرد.

حجت عابدی، دبیر شاخه جوانان هلال‌ احمر، می‌گوید: «جمعیت هلال‌ احمر شهرستان گراش در طول یک سال و نیم گذشته یک بار به مقام نخست رسیده است و امسال نیز مقام دوم را در ارزیابی عملکرد امور جوانان جمعیت هلال احمر فارس به خود اختصاص داده است.»

3