گریشنا: بر اساس آمار اولیه تا ساعت ۱۳ روز انتخابات حدود ۶۵۰۰ نفر در انتخابات گراش شرکت کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار گریشنا، صف رای‌دهندگان از ساعت ۸ صبح در کنار صندوق‌های رای تشکیل شده بود. با گذشتن ۵ ساعت از آغاز رای‌گیری بر اساس آمار تقریبی ۶۵۰۰ نفر نام خود را برای رای دادن ثبت کرده‌اند. البته بسیاری از رای‌دهندگان با خنک شدن هوا و در ساعات پایانی به حوزه‌های رای‌گیری مراجعه می‌کنند. حوزه نرجس خاتون با بیش از ۶۰۰ رای دهنده و مدرسه عالیان با نزدیک ۴۹۰ رای‌دهنده شلوغ‌ترین حوزه‌های رای‌گیری انتخابات شورا هستند. انتخابات شورای شهر گراش در ۱۷ حوزه رای‌گیری و انتخابات ریاست جمهوری در ۳۵ حوزه برگزار می‌شود. (معرفی حوزه‌های رای‌گیری)

بر اساس مشاهدات خبرنگاران گریشنا و گفتگو با رای‌دهندگان به نظر می‌رسد حسن روحانی و محمدباقر قالیباف در شهر گراش آرای بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند. در انتخابات شورا  باید تا زمان شمارش مقدماتی صبر کرد. نتایج رای‌گیری را می‌توانید امشب در سایت گریشنا بخوانید.

Entakhabat Shora