فراخوان مناقصه عمومی

دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش در نظر دارد مناقصه عمومی خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور ۸۲۵ کیلو وات را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازد.تاریخ مناقصه در سامانه از تاریخ: ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:از یکشنبه تاریخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ لغایت روز یک شنبه تاریخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از ساعت ۰۷:۳۰ روز یک شنبه تاریخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ لغایت چهار شنبه ۰۳/۱۲/۱۴۰۱

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰:۰۰ روز تاریخ ۰۶/۱۲/۱۴۰۱

68682 14011110 142126 Monagheseh scaled

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف

آدرس: استان فارس – شهرستان گراش – دانشکده علوم پزشکی – مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی

تلفن : ۰۷۱۵۲۴۴۷۰۰۰

همراه : ۰۹۱۷۷۸۲۷۲۵۴ مهندس جهانسوزی

 

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس:۴۱۹۳۴-۰۲۱

دفتر ثبت نام:۸۵۱۹۳۷۶۸و۸۸۹۶۹۷۳۷

توضیح: ممکن است به علت نحوه چینش صفحات در مرورگرهای مختلف اعداد و تاریخ‌ها جابه‌جا شود. در این مورد صرفا فایل PDF آگهی قابل استناد است.

فایل PDF مناقصه

شناسه آگهی : ۱۴۴۹۶۲۴

شناسه انتشار: ۶۲