هفت‌برکه: دکتر مهدی محسن‌زاده جانشین دکتر علیرضا گلستان در ریاست بیمارستان گراش شد.

به گزارش وبدا گراش، با حکم رییس دانشکده علوم پزشکی گراش؛ دکتر مهدی محسن‌زاده به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی(ع) گراش منصوب شد.

ریاست دانشکده پیراپزشکی و پرستاری گراش، ریاست مرکز درمان ناباروری الزهرا(س)، معاونت آموزش تحقیقات و دانشجویی فرهنگی و نیز معاونت توسعه مدیریت و منابع علوم پزشکی، سِمت‌هایی است که دکتر مهدی محسن‌زاده در کارنامه اجرایی خود دارد. دکتر محسن‌زاده عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی گراش نیز است.

پیش از این، دکتر علیرضا گلستان ریاست مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی(ع) گراش را به عهده داشت.

در بخشی از این حکم که از سوی دکتر احمد عبداللهی صادر شده آمده است:
«نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و به پیشنهاد معاون درمان دانشکده علوم پزشکی گراش، شما را به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی(ع) گراش منصوب می‌نمایم.»

MOHSENZADEH