Fedagh Irسایت اختصاصی و مردمی دهستان فداغ از یهمن ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کرده است. و بعد از یک سال و یک ماه فعالیت تلاش دارد جایگاه خود را به عنوان یکی از سایت‌های مطرح فداغ تثبیت کند. این سایت بیش از اخبار تلاش دارد یک منبع کامل در مورد فداغ باشد. معرفی آثارباستانی تاریخی ، معرفی شاعران و اشعار آنها، معرفی طوایف و اقوام فداغ،  معرفی شهدا و زندگینامه، معرفی مساجد و زیارتگاه‌ها، آشنایی با رسم و رسومات قدیم، یزرگان فداغ از بخش‌های مختلف این سایت است.

رضا تقی‌نژاد مدیریت سایت مردمی فداغ را بر عهده دارد. او از همه فداغی‌ها برای همکاری با سایت دعوت می‌کند. یکی از خدمات سایت که با کمک طنین هاست فعال شده شده است امکان ثبت زیردامنه برای فداغی‌هاست. این سایت در دو دامنه http://www.fedagh.com و http://www.fedagh.ir فعال است.