هفت‌برکه: همزمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. وزرات بهداشت امسال از اول تا هفتم آذرماه با هدف پیشگیری از خشونت خانگی پویش آموزشی #حرف_و_گفت را به راه انداخته است.

بیشتر ما با خشونت خانگی از دعواهای کلامی تا برخوردهای فیزیکی روبه‌رو بوده‌ایم. پیش‌نهاد شما برای پیشگیری از خشونت خانوادگی چیست؟

کارشناسان بهداشت روان گفتگو در خانواده را یک راه‌حل ساده و موثر می‌دانند که می‌تواند در کاهش تنش‌های خانگی موثر بوده و سلامت روانی تمام اعضا خانواده را بهبود دهد.

  • هدف از گفتگو یافتن راهی برای آینده است، پس در حین گفتگو مدام طرف مقابل را به خاطر آنچه گذشته سرزنش نکنید.
  • گوش کردن به افراد خانواده هم یک وظیفه و هم عادتی خوشایند است.
  • وقتی با هم گفتگو می‌کنیم خودمان را هم بهتر می‌شناسیم.

🔻برای آشنایی بیشتر با روش‌ها و اهمیت گفتگو در خانواده پویش #حرف_و_گفت را در تلگرام یا اینستاگرام دنبال کنید و از تجربه‌های خود برای هفت‌برکه بنویسید.

t.me/harfogoft
instagram.com/harfogoft

Khanevadeh Goftegoo Zanan 1 scaled