هفت‌برکه: دکتر محمدرضا تاج‌بخش، به عنوان رییس نظام پزشکی گراش انتخاب شد.

هفت‌برکه، سه‌شنبه نوزدهم مردادماه ۱۴۰۰ در اولین جلسه اعضای هیات مدیره نظام پزشکی گراش که در دانشکده علوم پزشکی برگزار شد، دکتر محمدرضا تاج‌بخش با رای اعضای هیات مدیره به عنوان رییس نظام پزشکی شهرستان گراش منصوب شد.

دکتر محمدرضا تاج‌بخش متولد ۱۳۵۰ و پزشک خانواده در گراش است، دبیر فعلی هیات بدوی نظلم پزشکی گراش، عضو هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان گراش، پزشک داوطلب جمعیت هلال احمر شهرستان گراش، پزشک منتخب جمعیت هلال احمر فارس در طرح کارانه سلامت در سه سال متوالی، عضو انجمن پزشکان عمومی فارس، پزشک سازمان انتقال خون گراش در ۸ سال متوالی، عضو انجمن مراکز درمان سومصرف فارس در سوابق او به چشم می‌خورد.

دکتر تاج‌بخش با اشاره به اینکه انتخابات نظام پزشکی همزمان در سراسر کشور ۲۰ تیرماه برگزار شده بود گفت: «اعضای هیات مدیره قبلا انتخاب شده بود و در جلسه امروز باید رئیس نظام پزشکی انتخاب شد، در یکی دو هفته آینده صورت جلسه به مرکز ارسال و احکام صادر می شود. درصد شرکت پزشکان برای انتخاب هیات مدیره نسبت به خیلی از شهرهای همجوار بالاتر بود که باید از کلیه گروه‌های پزشکی برای این مشارکت بالا تشکر کنم.

رئیس نظام پزشکی گراش اعضای هیات مدیره را یازده نفر اعلام کرد و افزود: «اعضای هیات مدیره در شهرهای زیر ۵۰۰ عضو یازده نفر است، که شامل شش پزشک، یک دندانپزشک، یک داروساز، یک علوم آزمایشگاهی، یک ماما و یک کارشناس پروانه‌دار را شامل می‌شود. که دکتر سید جواد محقق، دکتر احمد عبداللهی، دکتر محمدرضا تاج‌بخش، دکتر عبدالرضا ایزدی، دکتر منوچهر حیدری، دکتر محمود سرخی به عنوان شش پزشک هیات مدیره، عبدالحسین ایزدی به عنوان دندان‌پزشک، دکتر لطافت به عنوان داروساز، دکتر مهرابی به عنوان علوم آزمایشکاهی، دکتر فرشته سعادت به عنوان ماما و سعید عالمی به عنوان کارشناسان پروانه‌دار اعضای هیات مدیره نظام پزشکی گراش را تشکیل می‌دهد.»

تاج‌بخش در پایان خاطر نشان ساخت: «از دکتر ایزدی که به عنوان اولین رئیس سازمان نظام پزشکی گراش تقدیر و تشکر دارم.»

در این جلسه دکتر منوچهر حیدری به عنوان نماینده نظام پزشکی گراش در مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کل کشور انتخاب شد. در ۴ سال گذشته نیز دکتر حیدری همین مسئولیت را به عهده داشته است. پیش از این دکتر عبدالرضا ایزدی، چهار سال ریاست نظام پزشکی گراش را بر عهده داشت که در پایان جلسه از خدمات ارزنده ایشان تقدیر شد.

01 1