هفت‌برکه: ثبت نام جواد اسدی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ در نهایت تکمیل شد و او به عنوان نفر آخر به لیست نامزدهای شورای شهر اضافه شد. او در آخرین ساعات مهلت در ۲۶ اسفند اقدام به ثبت نام به صورت غیر حضوری کرده بود، و در ابتدا اعلام شد که ثبت نام او تکمیل نشده است، اما حدود یک ماه بعد خبر تایید ثبت نام او از سوی ستاد انتخابات فرمانداری اعلام شد.

جواد اسدی فرزند اصغر است. او فوق لیسانس معماری اسلامی دارد و دانشجوی دکترای معماری است. او ریاست اداره میراث فرهنگی گراش را از بدو تاسیس آن در تیرماه ۱۳۹۴ به مدت حدود دو سال به عهده داشت. روابط عمومی نظام مهندسی و تدریس در دانشگاه اوز و لار نیز در کارنامه او به چشم می‌خورد.

تکمیل خبر: تنها یک هفته بعد از اعلام نهایی شدن ثبت نام جواد اسدی، او ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ از ادامه حضور در رقابت انصراف داد.

اسدی دلیل این تصمیم را «حمایت از جامعه مهندسین شهر گراش» اعلام کرده است. او یکی از اعضای نظام مهندسی گراش است. این نهاد صنفی قرار است یکی از اعضایش را به عنوان گزینه‌ی نهایی مهندسان در انتخابات شورای شهر معرفی کند. منصور فیروزی، حامد عبداللهی و ابراهیم وقارفرد سه گزینه‌ی دیگر نظام مهندسی هستند.

جواد اسدی بعد از مرتضی موغلی و عبادالله نادرپور، سومین انصرافی انتخابات است. 

#شوراششم #نامزد۳۸

خبرها و سوابق جواد اسدی در هفت‌برکه

 

Javad Asadi Enseraf