هفت‌برکه – گریشنا: هر هفته سه‌شنبه‌ها بخش‌هایی از کتاب «من اینجا هستم» در گریشنا منتشر خواهد شد. 

کتاب «من اینجا هستم» تیرماه سال گذشته منتشر شد. (خبر و مصاحبه در گریشنا) شریفه هاشمی در ماه‌های گذشته قطعات برگزیده کتابش را بازخوانی کرده است که اردیبهشت ۱۳۹۹ به صورت کتاب صوتی منتشر شد. (خبر گریشنا) از تیرماه ۱۳۹۹ بخش‌هایی از این کتاب به صورت کلیپ نیز منتشر خواهد شد. 

Hashemi Man Inja Hastam

تدوین تصویری اشعار «من اینجا هستم» را محمدرضا خواجی را با کمک تصاویری از فیلم‌های سینمایی مختلف انجام داده است. 

در ده هفته آینده هر هفته یک بخش از کتاب در این صفحه قرار خواهد گرفت. این کلیپ‌ها در ۳۰ دقیقه شامل ده قطعه کوتاه و بلند است. علی ذاکرنیا کار ضبط و تنظیم این قطعات را در استودیو پارسینا گراش انجام داده است و محمد خواجی تدوین تصاویر را بر عهده داشته است:

هفته‌ اول: خوابک

هفته دوم : تابوت

تابوت
بغض من سنگین است
آنقدر که…
گلویم را پاره کرده!
در ماتم آن تابوت سیاه
که جسم بی جان عدالت ،در آن وا رفته است…
از این تابوت هم ،بوی زن می آید!
و شیون مردان تابوت بدوش بلند
شانه‌ی احساسم می‌لرزد
در سوگ این مزار طویل می‌گریم
ولی این شیون را باور ندارم!
و پریشانی‌شان را هم
آخر، هنوز دستان‌شان خونی‌ست!
 
 
هفته سوم: روزنه

هفته چهارم: ظالمانه

هفته پنجم: مرده یا زنده
 
 
هفته ششم: من اینجا هستم