هفت‌برکه – گریشنا: با حذف برخی از متقاضیان و اختصاص زمین جدید، حدود ۸۰ نفر ظرفیت خالی برای ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در گراش وجود دارد.

بررسی موضوع روند اجرای طرح اقدام ملی مسکن یکی از موضوعات اصلی جلسه شورای مسکن شهرستان گراش در روز ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ بود. این جلسه به ریاست اصغر فرودی فرماندار گراش برگزار شد. 

فرودی گفت: «طرح اقدام ملی مسکن از اولویت‌های کاری ما در شهرستان است و همه ادارات باید برای تسهیل امور و شروع کار همکاری کامل داشته باشند. به دلیل جابجایی زمین کمی از برنامه عقب هستیم ولی با توجه به پیگیری رییس بنیاد مسکن شهرستان، کار روند مناسبی دارد.»

جمشیدی رییس بنیاد مسکن گراش در مورد روند اجرای کار گفت: «تکمیل مدارک و پالایش متقاضیان در حال انجام است و تاکنون دعوت‌نامه برای ۵۰ نفر ارسال شده است و ثبت‌نام ۲۶ نفر تکمیل شده است.»

جمشیدی در مورد احتمال ثبت‌نام مجدد گفت: «۲۰۰ متقاضی اولیه داشتیم که حدود ۶۰ نفر به دلیل نقص مدرک یا نداشتن شرایط در مرحله اول حذف شدند. روی بومی بودن متقاضیان تاکید داریم و در این مورد توصیه هیچ کسی را نمی‌پذیریم. در این مرحله هم چندین نفر حذف شده‌اند و برآورد ما این است که حدود ۸۰ نفر ظرفیت به وجود بیاید که در مرحله بعدی ثبت‌نام نام گراش در فراخوان درج خواهد شد.»

جمشیدی گفت: «ابتدا یک زمین برای مسکن ملی پیش‌نهاد شد که ظرفیت ۲۰۰ واحد را نداشت. زمین جدیدی در  خیابان عاشورا و روبه روی مسکن خودمالکی در نظر گرفته شده است که محل مناسبی است. در این مورد اداره کل راه و شهرسازی تصمیم‌گیر است و ما صرفا مجری هستیم. طبق تصمیم اداره کل راه و شهرسازی مسکن ملی گراش به صورت ۵ طبقه ساخته خواهد شد.»

مجری طرح مسکن ملی گفت:‌ «‌برای صدور پروانه ساخت به همکاری شهرداری نیاز داریم و طبق توافق انجام شده پروانه ساخت از طرف شهرداری صادر شده و به عنوان بدهی بنیاد منظور خواهد شد.» خداشناس شهردار گراش نیز در این جلسه برای همکاری در صدور سریع‌تر پروانه ساختمانی اعلام آمادگی کرد.

ثبت‌نام مرحله اول طرح اقدام ملی مسکن ۲۶ آذرماه انجام شد که ظرفیت شهر گراش در ۱۵ دقیقه تکمیل شد. (خبر در گریشنا) نام گراش در میان ثبت‌نام‌های تکمیل ظرفیت نیز وجود نداشت. هنوز زمان مرحله بعدی طرح اقدام ملی مسکن مشخص نیست.

Jamshidi Bonyad Maskan