هفت‌برکه – علی‌اصغر خاک‌بیز: نگاه بنیاد مسکن گراش بر زمین‌های مسکونی فداغ به عنوان یک بنگاه تجاری و عملکرد منابع طبیعی گراش بر زمین‌های زراعی فداغ یک عملکرد حاکمیتی و استبدادی است.  

مردم فداغ با عنایت به سعه صدری که بر مقامات محترم استان و شهرستان خصوصاً فرماندار محترم  پوشیده نیست، سالهاست پیگیر راه حل عدم نگاه بنگاه تجاری بنیاد مسکن و عملکرد حاکمیتی و استبدادی منابع طبیعی از منطقه هستند که در این خصوص و در این چند سال جلسات و درخواست و شکایاتی را به مسئولین ادارات متبوع کشوری و استانی و شهرستان تحویل و مردم منطقه با حضور خشمگین خود در  دادگاه شهرستان موضوع را به قضات محترم رسانده و خواستار رفع این معضلات شده‌اند که بعضا با حضور و وساطت مقامات محترم شهرستان جلوی برخوردهای احتمالی و تظاهرات مردم گرفته و نیز وعده‌هایی داده شد که تا کنون محقق نشده است. لیکن مسئولین بی‌تدبیر ادارات یاد شده از این فرصت سو استفاده نموده و به درخواست‌های بحق مردم محروم و ولایی فداغ بی اعتنا  و حقوق حقه مردم را نادیده گرفته و همچنان کما فی السابق بر مردم ظلم روا داشته و می‌دارند.

مردم ولایت مدار فداغ با عنایت به این که تحت ولایت نظام مقدس انقلاب اسلامی بوده و هستند. به طور جدی از مقامات ذی‌صلاح ادارات متبوع تقاضا دارند به زیر دستان خصوصاً مسئولین این دو اداره آموزه‌های مردم‌سالاری در نظام مقدس انقلاب اسلامی و نیز رعایت حقوق مردم ولایت مدار منطقه را گوشزد نموده و تذکر لازم مبنی بر اعاده حضور و تظاهرات جدی مردم علیه این ادارات یاد آوری نمایند. 

ضمناً یادآور میشود که مردم صبور فداغ برای دفاع از خود وکلا و  نمایندگان بومی را به ادارات معرفی و نیز روسای محترم شوراهای قبل در جریان امر قرار داده‌اند که آنها نیز با حضور خود از جمله حضور اخیر و همراهی با مردم در شهرستان و پیگیری موضوع بر حقوق مردم صحه گذاشته و به طور جدی خواستار حل موضوع شده و مکاتبات و جلساتی را در این خصوص با مقامات شهرستان و  تذکر جدی به مسئولین یاد شده داشته‌اند.

متاسفانه تاکنون با بی اعتنایی مسئولین ادارات صدرالاشاره نتیجه ملموسی در پی نداشته است. لازم است در اینجا از فرصت حسن استفاده نموده و از روسای محترم شوراهای اسلامی قبل تشکر و قدردانی نموده  و نیز  از شورای اسلامی فعلی خصوصآ ریاست محترم شورا جناب غلامعباس زمانی درخواست داریم اهتمام لازم برای حل جدی موضوع و جلوگیری از زیاده خواهی ادارات مربوطه  را جزو اهم  پیگیری‌های شورای اسلامی معمول و مبذول دارند.

بدینوسیله از مقامات خصوصاْ نماینده منتخب ولایی مردم محترم لارستان، گراش، اوز و خنج برادر ارجمند جناب حسین‌زاده و نیز فرماندار فرهیخته و محترم  شهرستان جناب فرودی تقاضا داریم با درایت خود هر چه سریعتر موضوع نگاه بنگاه تجاری بنیاد مسکن بر زمین‌های تحت اختیار مردم و عملکرد حاکمیتی و استبدادی اداره منابع طبیعی گراش بر زمین‌های زراعی مردم محروم فداغ را پیگیری و رفع نمایند.

KhakBiz

*علی‌اصغر خاک‌بیز: دهیار پیشین فداغ