هفت‌برکه – مجید افشار: تمام حسی که داری در لب‌های غنچه شده خلاصه می‌شود. حس احترام، حس محبت، حس غرور و البته عشق که فراتر از هر حسی است.

بوسه گاهی یک میوه ممنوعه است و وقتی این میوه مجاز می‌شود هم چیدن‌اش را بلد نیستیم. ما ایرانی‌ها و گراشی‌ها بروز احساسات را خیلی بلد نیستیم ولی بعضی‌ها لحظه‌ها است که هیچ چیزی جز یک بوسه پاسخ صحیح نیست.

سه روز پیش ۱۵ تیرماه یا همان ۶ ژوئیه روز جهانی بوسه بود. یکی از آن روزهایی که معلوم نیست از کجا پیداشان شده ولی باز هم بهانه قشنگی است برای محبت کردن. مجید افشار مردی که از پشت دوربین‌اش دنیا را می‌بیند چند بوسه آبدار را از آلبوم عکس‌هایش انتخاب کرده است.

بوسه‌هایی از جنس زندگی که  یک عمر را خلاصه کرده است با طعم‌های متفاوت: بوسه‌های دامادی، بوسه‌های افتخار، بوسه تعارف، بوسه حلالیت، بوسه سپاس، بوسه  تسلیت و بوسه‌ی عشق …

Booseh 17