هفت‌برکه – گریشنا: مسلم پورشمسی، عکاس فعال گراشی، در بازی روز پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ بین دو تیم پرسپولیس تهران و پارس جنوبی جم به کنار زمین رفته است تا آماده‌ی ثبت سومین قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر در قاب عکس‌هایش باشد. گزارش تصویری اول او به جریان بازی و شور و حال تماشاگران اختصاص دارد. در گزارش تصویری دوم، عکس‌های او را از جشن قهرمانی پرسپولیس‌ها در شهر جم خواهید دید.

13980226 Ghahremani Perspolis 18