هفت‌برکه – گریشنا: براساس نقشه‌های هوایی در ۱۲ سال گذشته بیش از ۷۳ هکتار از نخلستان‌های گراش تخریب شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی لارستان، مهندس سلمان مهرابی، مدیر معماری و شهرسازی، در خصوص نابود کردن نخلستان‌های گراش عنوان کرد: «متاسفانه طی سالیان اخیر شاهد تخریب باغات و نخلستان‌های واقع در محدوده و حریم شهر گراش بوده‌ایم و حسب وظایف قانونی این اداره کل به عنوان ناظر عالی بر طرح‌های توسـعه و عمران، اقداماتی در راستای برخورد قانونی با این تخلفات صورت گرفته است.»

344

مهندس مهرابی گفت: «پس از بررسی‌های متعدد در خصوص تغییرکاربری غیر مجاز باغات و نخلستان‌های حوزه جنوب فارس، به عنوان نمونه باغات و نخلستان‌های شهر گراش مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس نتایج به دست آمده از بازدیدهای میدانی و بررسـی عکس‌‌های ماهواره‌ای در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ مشخص شده که بیش از ۴۳ هکتار از نخلستان‌های واقع در محدوده مصوب شهر و حداقل به میزان ۳۰ هکتار نیز در حریم شهر (مجموعا نزدیک به ۷۳ هکتار) به صورت کامل تخریب شده است و در حال حاضر اثری از آن بر جای نمانده است.»

مدیر معماری و شهرسازی اداره کل اظهار داشت: «نخلستان‌ها، این ذخائر ارزشمند طبیعی و بومی، متاسفانه به انحای مختلف، از جمله به صورت قطع پراکنده و تدریجی، بسـتن مسـیر آب باران به صورت عامدانه، اسـتفاده از مواد نفتی و شـیمیایی و … مورد تخریب قرار می‌گیرند.»

مهندس مهرابی افزود: «با تغییرات صورت گرفته در مدیریت شـهرسازی و معماری، این اداره کل در طی دو سال اخیر با پایش مستمر و بازدیـدهای میـدانی، کنترل مضاعفی بر هر نوع تغییرکاربری علی‌الخصوص زراعی و باغی به دقت انجام می‌دهد که شـناسایی و پیگیری تخلفـات صورت گرفته در این زمینه و اقـدامات قـانونی لازم از طریق انعکاس به مراجع ذی صلاح از اهم اقـدامات است.»

سلمان مهرابی افزود: «متولی حفاظت از باغات و فضای سبز داخل محدوده شهرها حسب قانون (قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها) بر عهده شهرداری و خارج از محدوده شهرها طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بر عهده جهاد کشاورزی است. بر این اساس و با الزامات و اختیاراتی که در قوانین تصریح شده، انتظار می‌رود نهادهای متولی نظارت جدی‌تر و موثرتری در این خصوص داشته باشند و با مجازت‌های در نظر گرفته شده به عنوان اهرم برای کنترل موضوع استفاده نمایند.»

وی اظهار داشت: «زمین‌های زراعی و باغ‌ها به عنوان بستر اقتصاد کشاورزی، رکن تامین امنیت غـذایی جامعه و بخشـی از محیـط زیست کشور، از سـرمایه‌هـای ملی جامعه است و بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، آموزه‌های دینی، فرهنگ ایرانی- اسـلامی و قوانین کشوری، حفـاظت از این عرصه‌هـا وظیفه همگانی است. تخریب و نابودی زمین‌های باغی و کشاورزی امری ناپسـند، غیرقانونی و خلاف مصالح جامعه است که خسارتی جبران‌ناپذیر را در پی دارد.»

مهندس مهرابی در مورد گراش نیز گفت: «شهر گراش از جمله شـهرهای دارای پتانسـیل فراوان در زمینه نخیلات است، به گونه‌ای که این شـهر درون نخلسـتان‌های فراوان احاطه شده و این باعث شده که از نظر اقتصادی و معیشت باعث رونق و آبادانی شهر شود و از نظر تلطیف هوا، آب و هوای این شـهر علی‌رغم موقعیت جغرافیایی خود به نسـبت شـهرهای نزدیک و همجوار، بسیار قابل تحمـل‌تر و مطبوع‌تر باشـد. این عامـل خود سـبب توسـعه پایـدار زیست بوم شـده و در نهایت در موفقیت آمایش جمعیت و سـرزمین و زیست‌پذیری بهینه شهرسـتان و استان نیز اهمیت قابل ملاحظه‌ای را دارا است.»

مدیر معماری و شهرسازی اظهار داشت: «در طی سالیان گذشته علی‌رغم خشکسالی‌های متمادی، این نخلستان‌ها با شرایط محیطی سازگاری پیدا کرده و همچنان زنده و پایدار به حیات خود ادامه می‌دهند. اما متاسفانه پدیده شوم زمین‌خواری و سودجویی افرادی خاص باعث شده که این نخلسـتان‌ها با شدت و حدت زیادی در حالت تغییر کاربری غیر مجاز و تخریب و نابودی قرار گیرند. لاجرم نابودی خاک، وقوع سـیلاب، فرسایش از دیگر تبعات نابودی این نخلستان‌ها خواهد بود.»