هفت‌برکه – گریشناهشتاد دانشجوی جدید از یکم مهرماه به گراش می‌آیند تا تحصیل در چهار رشته کارشناسی دانشکده علوم پزشکی گراش را آغاز کنند.

به گزارش روابط عمومی دانشکده‌ی علوم پزشکی گراش، ۸۰ دانشجوی پذیرفته شده در کنکور سراسری سال ۱۳۹۷ از یکم مهرماه برای ثبت‌نام در دانشکده علوم پزشکی، وارد گراش خواهند شد. بر اساس نتایج منتشر شده در گریشنا، امسال نیز هیچ دانشجوی گراشی در دانشکده علوم پزشکی گراش پذیرفته نشده است.

۳۰ نفر از این دانشجویان در رشته‌ی پرستاری، ۱۴ دانشجو در رشته‌ی اتاق عمل، ۱۴ دانشجو در رشته‌ی هوشبری و ۲۲ دانشجو در رشته‌ی علوم آزمایشگاهی مشغول تحصیل می‌شوند.

ثبت‌نام اینترنتی دانشجویان جدید از ۲۶ تا ۳۱ شهریور در نشانی http://sama.gerums.ac.ir/ انجام می‌شود. یکشنبه اول مهرماه برای ثبت‌نام دانشجویان علوم آزمایشگاهی، دوشنبه دوم مهرماه برای ثبت‌نام دانشجویان اتاق عمل و هوشبری و سه‌شنبه سوم مهرماه برای ثبت‌نام دانشجویان رشته پرستاری اعلام شده است.

سال ۱۳۹۲، ۹۳ نفر در چهار رشته دانشکده گراش پذیرفته شدند.(خبر در گریشنا)  این تعداد در سال ۱۳۹۵ به ۸۲ نفر رسید (خبر در گریشنا) این تعداد امسال در مقطع کارشناسی ۸۰ نفر اعلام شده است.

PR 01