به گزارش روابط عمومی شهرداری گراش جلسه نام گذاری معابر شهر گراش با حضور سه نفر از اعضای شورای شهر برگزار شد. علی اصغر حسنی، اکبر باقرزاده و مصطفی خورشیدی اعضای حاضر در جلسه نامگذاری معابر بودند. پس از ابلاغ مصوبات به شهرداری گراش عملیات ساخت و نصب تابلوهای ورودی خیابان و متعاقبا کوچه‌های منشعب از خیابان در دستور کار قرار گرفت.

جلسه مردادماه نامگذاری معابر در شورای شهر ده مصوبه داشت. تغییر نام بلوارهای فلسطین و رسالت از مهمترین تصمیمات این جلسه بود:

۱- خیابان‌های جنوبی بولوار پیامبر اعظم (ع) بعد از خیابان سلمان فارسی به ترتیب «خیابان میثم» و «خیابان مقداد» نام‌گذاری شدند. خیابان قبل از خیابان سلمان فارسی «خیابان عمار» نام گرفت.

۲- خیابان بین بلوار شیدای گراشی و خیابان کربلا ، خیابان «حاج رستم‌خان» نام‌گذاری شد. این خیابان پیش از این خدمت نامگذاری شده بود.

۳- بلوار ورودی مسکن طلاب به نام «بلوار شهیدان بهمنی» باقی ماند. بلوار وسط شهرک ایمان نیز به نام «بلوار شهید شیخی» مصوب گردید.

۴- خیابان شرقی موازی با بلوار ایمان «خیابان شهیدان بهمنی شرقی» نام گرفت. سایر کوچه های شهرک ایمان با اعداد مشخص می‌شوند.

۵- بلوار فلسطین با توجه به قرار داشتن به عنوان بلوار ورودی کوی فرهنگیان، ‌به «بلوار حافظ» تغییر نام پیدا کرد.

۶- خیابان ورودی کوی فرهنگیان «خیابان فرهنگیان» نام گرفت‌. به ترتیب «خیابان ادبیات»،‌ «خیابان خیام» ،‌ «خیابان رودکی»،‌ «خیابان شمس»،‌ «خیابان قلم» و «خیابان پرورش» دیگر خیابان‌های کوی فرهنگیان هستند.

۷- خیابان های اصلی شهرک کارگران «کارگر شمالی» و «کارگر جنوبی» نام گرفتند.

۸- خیابان‌های اصلی منطقه موسوم به زورآباد «خیابان عطار»،‌ «خیابان باباطاهر» و «خیابان گلستان» نام گرفتند.

۹- خیابان‌های اصلی مسکن خودمالکی (بالاتر از مسکن مهر) «خیابان ایران» و «خیابان بوستان» نام گرفتند.

۱۰- بلوار رسالت از میدان ولایت تا میدان شهید بهشتی که روبه‌روی بیمارستان گراش قرار دارد به نام بلوار «حاج شیخ احمد انصاری» تغییر نام یافت. نام این بلوار چند سال پیش از وحدت به رسالت تغییر یافته بود.

NamGozari Mahaber