هفت‌برکه – گریشنا: شبی برتر از هزار شب. توصیفی گویا از آنچه دیشب در ذهن و دل شرکت‌کنندگان در مراسم احیای ۲۱ رمضان در تکایا، مساجد و حسینیه‌های گراش می‌گذشت.

عکس‌های حامد جوکار از این مراسم در نقاط مختلف شهر را ببینید.

13970316 Shabe Qadr 10