هفت‌برکه (گریشنا): برگردان عربی مجموعه شعر «سبزها، قرمزها» سال ۲۰۱۷ از سوی انتشارات «المتوسط» در ایتالیا منتشر شد. محمد الامین الکرخی این مجموعه شعر صادق رحمانی را از فارسی به عربی برگردانده است.
عمادالدین موسی از منتقدان شعر عرب در معرفی این کتاب نوشته است: «در این مجموعه شاعر سروده‌های متفاوتی را ارائه می‌کند که هم نمی‌توان آن را به گونه‌ای خاص منتسب کرد و هم می‌شود آن را ظرفی در برگیرنده گونه‌های مختلف شعری به شمار آورد. در سروده‌های کوتاه و فشرده‌ای این مجموعه می‌توان شیوه‌های کهن شعر فارسی را ـمانند تک بیت و رباعی – ردیابی کرد.»
در تازه‌ترین بازتاب این کتاب در دنیای عرب، «ریم عزمى» در روزنامه معتبر الاهرام کشور مصر مجموعه «سبزها، قرمزها» و شاعر آن را معرفی کرده است. بازنشر این یادداشت را در گریشنا بخوانید:
Shabe Sher Payambar 19
قام الشاعر العراقی محمد الأمین الکرخی بترجمه دیوان “أخضر أحمر” إلى اللغه االعربیه وتقدیمه، والذی صدر مؤخرا فی طهران بالفارسیه للشاعر الإیرانی صادق رحمانی، ، وحمل تصمیم الغلاف توقیع الفنانه التشکیلیه الهولندیه لوس بوتمان، نشرت الترجمه عربیه على ٨۴ صفحه عن دار نشر””الجار- همسایه”.
فی هذه المجموعه الشعریه وهی الثانیه بالعربیه للشاعر نفسه بعد “کل شیء أزرق” تضرب القـصائد  جذورها فی أکثر شکل من أشکال الشعر الفارسی الکلاسیکی مثل قصیده البیت الواحد والرباعیه، وهی دعوه لإعاده التفکیر بموضوعات کبرى عبر تفاصیل هامشیه من خلال لغه بسیطه مَبنیه على مفردات مألوفه، ونبره غنائیه خافته، وبنیه شعریه تأمّلیه، تحرص على البوح تاره، وعلى الحفاظ على جانب من السّرّ، مونولوغ مجزّأ أو حبّات عقد ثمین، انتشرت على بیاض صفحات هذا الدیوان الذی عَدّه النقّاد الإیرانیون إضافه بالغه الأهمّیّه فی القصیده الفارسیه المعاصره، تضاهی تجارب لشعراء معاصرین کبار. کما وُصفت بعض القصائد بقصائد الهایکو الأکثر نضجاً فی الشعر الفارسی المعاصر.
 وتضمن الکتاب قراءه نقدیه  بقلم الشاعر السوری عماد الدین موسى جاء فیها:” تشبه قصیده الشاعر الإیرانی صادق رحمانی تغریده الدوریّ عند الفجر، تلک التنهیده الساحره فی اختزالها لبراءه وجمالیّه الطبیعه الصرفه؛ فیما التکثیف اللغوی الشدید باستخدام أقلّ قدر من المفردات، إلى جانب العمق فی التعبیر من أبرز سمات قصیدته.”
 ودیوان “أخضر أحمر” هو ثانی اصدار بالعربیه لمنشورات الجار “دار نشر مستقله” ضمن سلسله لترجمه الشعر الفارسی الى العربیه بموازاه سلسله أخرى خصصتها الدار لترجمه دواوین الشعراء العرب المعاصرین الى الفارسیه.
 من أجواء المجموعه :
على السطیحه ، ایقاع المطر
على کف الزقاق منزل الأب.
أمی غارقه فی النوم، أمی تحت اثرى.
خلف النافذه، ثمه الظلام الدامس، أثناء هطول الأمطار، کانت النوافذ تبکی ذکریاتکِ، کنتِِ الصمت المطبق وکانت شجره النارنج تتکلم، والریح تمسح دموعک حین تهب، کنت تحبین رائحه النعناع وتصحبین رائحه اللیمون فی أسفارک، رائحه اللیمون هی استمرار لذراعی الأم ، لکن الأمهات یربین أولادا یرکلونهن فی بطونهن قبل الولاده، هکذا کان دائما. غائبه أنت والأمطار تهطل على نافذه صارت ترابا، لکن التراب یفوح برائحه النعناع .
الشاعر صادق رحمانی واسمه الحقیقی محمد صادق رحمانیان، ولد فی ۱۹۶۴ بمدینه کراش التابعه لمحافظه فارس، ومرکزها شیراز.وحصل على الماجستیر فی الأدب الفارسی. یکتب القصیده والبحوث التاریخیه والمقاله الصحفیه والبرامج الإذاعیه.ویعمل موظّفاً فی مؤسّسه الإذاعه والتلفزیون، وله دار نشر خاصّه به. نشر خمس مجامیع شعریه، وعناوینها:
الرمّان وکوّه الهواء ١٩٩۴
بهذه المفردات المألوفه ١٩٩۶
کل شیء أزرق ١٩٩۶
أخضر، أحمر ٢٠٠۶
وله کُتُب أخرى مثل “تاریخ مدینه لارستان” و”لغه المذیاع”.
أما المترجم محمد الأمین الکرخی فهو شاعر من العراق مقیم فی هولندا وهو من موالید بغداد عام ١٩٧١.وعمل فی الصحافه الأدبیه منذ مطلع التسعینیات، وساهم فی إصدار عدد من المجلات الثقافیه مثل “الهامشیون” و”مجله شیراز” .کما أشرف على القسم العربی فی قناه ”زوم ان تیفی”الهولندیه.وترجم إلى الفارسیه الکثیر من الشعر العربی المعاصر، ونقل إلى اللغه العربیه قصائد لرواد الحداثه الشعریه الإیرانیه.
مما صدر له:
“سهراب سبهری: الأبدیه فی الأغصان- مختارات شعریه ٢٠٠۵”
فروغ فرخزاد – مختارات شعریه ٢٠٠۵”
“مختارات من الشعر الفارسی المعاصر بشقیه الإیرانی والأفغانی/٢٠٠۵”
وعن منشورات المتوسط صدر مؤخرا له ترجمه دیوان :”ریح وأوراق” للشاعر والمخرج السینمائی عباس کیارستمی.