گریشنا- ارسالی خوانندگان: روز اول مدرسه وقتی زنگ خانه به صدا در می‌آید و پشت در علی را می‌بینیم و سوال تکراری «مدرسه چی جوری بود؟» را می‌پرسیم علی فقط به یک جمله کفایت می‌کند: «مامان دعا کن معلممون عوض شه»

ما جدی نمی‌گیریم اما وقتی مادرش همراه با نطق ضروری بودن مدرسه و پیدا کردن دوستان خوب لباسش را در می‌آورد، با صحنه‌ی رقت‌آوری روبرو می‌شویم روی شکم و دور گردن علی زخمی است و جای نیشگون دیده می‌شود، به هم می‌ریزیم. و سوالی که توی ذهن‌مان بزرگ می‌شود «چرا روز اول مدرسه؟»

با مدرسه تماس می‌گیریم، مدرسه به ما جواب‌های یک طرفه می‌دهد و با سر زدن به مدرسه متوجه می‌شویم خانم معلم بچه‌های دیگر هم را مستفیض کرده است و همه مادران شاکی‌اند. با اظهار پشیمانی معلم، دلخوری‌ها پایان می‌یابد. با این حال معلم منتقل می‌شود و معلم دیگری از طرف آموزش و پرورش معرفی می‌شود. علی اما با درخواست مادر به کلاس دیگری برده می‌شود اما معلم جدید با پیغام پسغام به مادر علی اصرار می‌کند علی به دلیل بااستعداد و زرنگ بودنش به کلاس خودش برگردد، مادر اعتماد میکند و علی برمی‌گردد.

روز بیست و پنجم مدرسه علی با چشم گریان از مدرسه تماس می‌گیرد و می‌گوید که معلم‌شان با اجبار جلو دوستانش به او دامن پوشانده حالا تصور کنید به چه روزی می‌افتیم. به مدرسه سر می‌زنیم مدیر مدرسه با من من می‌گوید: یکی به این معلم گفته که اگر این کار را انجام بدهی پسربچه‌ها حرف گوش کن می‌شوند.

به اداره می‌رویم به محض با خبر شدن از جریان عذرخواهی می‌کنند و قول می‌دهند موضوع را پیگیری کنند. جواب خانم معلم این است: «قصد تحقیر و اذیت نداشته‌ام برای اجرای نمایشی به او دامن پوشانده‌ام.» بعد از تحقیق و پرسش از بچه‌ها مشخص می‌شود معلم عزیز دروغ فرمایش کرده‌اند. معلم مقصر شناخته می‌شود و اصرار می‌کنند ببخشید و با جمله بخشش از بزرگان است سعی می‌کنند همه چیز پایان بپذیرد.

حالا خودتان قضاوت کنید. ببخشیم؟ چه کسی جواب تحقیر یک پسر بچه‌ی هشت ساله، آن هم جلو دوستانش را می‌دهد و تبعات آن ممکن است بعدها چه باشد؟ چه تضمینی وجود دارد این معلم رفتار خود را تکرار نکند؟ اصلا یک سوال اساسی جای این گونه معلمی در مدرسه «مدرسه به معنای واقعی‌اش» درست است؟ چه شده که دیگر نمی‌توانی جیگر گوشه‌ات را به خانه‌ی دومش بسپاری و اعتماد کنی و خیالت راحت باشد؟

نام مدرسه و معلم مربوطه در نزد هفت‌برکه محفوظ است. طرح مرتبط با این یادداشت نیست.
شما هم می‌توانید تجربیات خود را از تنبیه در مدارس در بخش نظرات بنویسید.
Tanbieh