هفت‌برکه (گریشنا): ۳۱ شهریورماه، رژه نیروهای مسلح گراش در بلوار شهدا برگزار شد. در سومین مجموعه از عکس‌های این مراسم، از نگاه هادی افشار رژه را می‌بینیم.

13960631 Hasi Afshar 42