DSC08131تجلیل شهرداری اوز و فرمانداری ویژه لارستان از خبرنگاران تیتر اول عصر اوز در شماره ۱۴۲، شهریور ماه است. این تیتر زیر عکسی از گل‌های بومی و بیتی از حافظ آمده است. گفتگوی صریح با رئیس شورای اسلامی شهر اوز، مطلبی بود که در فضای مجازی هم بازتاب داشت. سوال‌های اصلی این گفتگو درباره ارتقاء اوز و فعالیت‌های شورای شهر اوز بود که با خواندن متن گفتگو خواننده هم با صحبت مقدماتی نویسنده هم‌رای می‌شود که در بسیاری از موارد سوالات، بدون پاسخ مانده است. عصر اوز در شماره آینده به سراغ بخشدار اوز می‌رود.

دو ستون کناری صفحه دوم به مسئله ارتقاء اوز می‌پردازد. به نظر می‌رسد این بحث حالا حالاها ادامه داشته باشد. حتا در صفحه ورزش هم در ستونی به این نکته اشار شد است. ستون وسط صفحه دوم به صورت کامل گزارشی از مراسم روز خبرنگار توسط شهرداری اوز و فرمانداری ویژه لارستان است. در خبری به نقل از رئیس آموزش و پرورش اوز از راه‌اندازی دو مدرسه نمونه دولتی در مقطع متوسطه صحبت شده است.