هفت‌برکه (گریشنا): دکتر سید جواد محقق، معاون توسعه و مدیریت منابع دانشکده علوم پزشکی گراش و دکتر حکیمه اکبری، سرپرست دانشکده‌های پیراپزشکی و پرستاری گراش، از نمایشگاه سلامت بازدید و در جشنواره غداهای سنتی گراش شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی، دکتر محقق با حضور در نمایشگاه، از غرفه‌های نمایشگاه سلامت بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت واحدهای مختلف قرار گرفت. امروز، جشنواره غذاهای سنتی گراش با همکاری واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشتی، معاونت درمان، معاونت غذا و دارو و با استقبال مردم برگزار و در پایان و پس از داوری، به نفرات برتر با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع  جوایزی اهدا شد.دکتر سید جواد محقق ضمن ابراز خرسندی از برگزاری نمایشگاه سلامت، از عوامل اجرایی این نمایشگاه قدردانی کرد.

4 2

دکتر اکبری نیز ضمن گفت‌وگو با مسولین غرفه‌های واحدهای مختلف، از تلاش آن‌ها قدردانی کرد.سرپرست دانشکده‌های پیراپزشکی و پرستاری گراش، در غرفه‌های کمیته تحقیقات دانشجویی و کمیته دانشجویی EDC  نیز حضور یافت و از حضور آن‌ها در نمایشگاه سلامت و ارائه آموزش به مردم قدردانی کرد.

2 4