هفت‌برکه (گریشنا): این بار پرسپولیسی‌ها بدون دغدغه‌ی این که طارمی توپ را گل کند یا نکند. داور پنالتی بگیرد یا نگیرد، و چه کسی توی زمین است و چه کسی نیست، کنار هم بُرد چهار بر صفر را دیدند و قهرمانی تیم خود را جشن گرفتند.

هم‌زمان با جشن قهرمانی پرسپولیس، کانون هواداران پرسپولیس در گراش نیز با برگزاری جشن قهرمانی در جایگاه نمایش پارک شهر، اعلام موجودیت کرد. لحظه‌های شاد قرمزهای گراش را از دریچه دوربین مسلم پورشمسی ببینید.

13960130 Perspolis Moslem 8
جشن قهرمانی تیم پرسپولیس