Pishbini-Havashenasi هفت‌برکه (گریشنا): افزایش ابر، وزش باد و رطوبت زیاد در نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که روزهای یکشنبه و دوشنبه، سوم و چهارم بهمن، برای گراش روزهایی بارانی خواهد بود.

به گزارش محمود آذرآیین، کارشناس هواشناسی، بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی، از بامداد روز یکشنبه افزایش ابر، وزش باد و رطوبت زیاد در انتظار گراش است و در نهایت بارش باران از عصر روز یکشنبه شروع می‌شود و تا با مداد روز دوشنبه ادامه دارد.

به گفته کارشناس هواشناسی میزان بارندگی در این روزها ۸ تا ۱۵ میلیمتر است. در روزهای بعد از بارندگی، دمای هوا ۲ تا ۵ درجه کاهش می‌یابد و در بعضی روزها احتمال این که کاهش دما به ۸ درجه هم برسد وجود دارد.