هفت‌برکه (گریشنا): انتخابات هیات رییسه شورای اسلامی شهر گراش به صورت سالانه برگزار می‌شود. در انتخابات سال چهارم، هیات رئیسه‌ی شورای اسلامی شهر گراش تغییر نکرد.

به گزارش خبرنگار هفت‌برکه، چهارشنبه دهم شهریورماه، در چهارمین سال فعالیت شورا، انتخابات برای تعیین هیات رئیسه شورای اسلامی شهر گراش برگزار شد.

بر اساس صورت جلسه‌ی شماره ۲۳۹ شورای شهر گراش در اجرای ماده ۱۶ قانون انتخابات و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر، جلسه‌ی آغازین چهارمین سال فعالیت شورای اسلامی شهر گراش به ریاست حبیب‌الله مهرابی با حضور فرودی، فرماندار، و محسنی و غلامی، از کارشناسان فرمانداری و اعضای شورای اسلامی شهر در محل شورای اسلامی شهر گراش و با هدف انتخاب اعضای هیات رئیسه چهارمین سال فعالیت شورای اسلامی شهر گراش تشکیل شد.

بر اساس رای‌گیری انجام شده از طریق اعضای حاضر در جلسه و تماس تلفنی و نظرخواهی با دکتر علی‌اصغر لطافت و مهوش شیبانی، غائبین  این جلسه، نتیجه آرا اعلام شد. بر این اساس به روال سال قبل، حبیب‌الله مهرابی به عنوان رئیس، عبدالرضا هرمزی به عنوان نائب رئیس و سخنگو، علی‌اصغر لطافت به عنوان خزانه‌دار و محمد ناصری، جعفر یوسفی، مهروش شیبانی و فاطمه خواجه به عنوان منشی شورای اسلامی شهر گراش با رای مخفی و اکثریت نسبی انتخاب شدند.

shoraye-eslami-shahr_20110817_2034764211