هفت‌برکه (گریشنا): اگر از مشتری‌های دایمی تاکسی تلفنی‌ها باشید، این چند روز حتما این جمله را شنیده‌اید: «ببخشید، کرایه‌ها افزایش پیدا کرده است. لطفا ۲۵۰۰ تومان».

صبح روز شنبه، بیست و یکم فروردین‌ماه، داشتم کرایه تاکسی را حساب می‌کردم و طبق معمول همیشه دو هزار تومان از کیف‌ام درآوردم و به راننده تحویل دادم. زمانی که می‌خواستم از خودرو پیاده شوم، راننده‌‌ با خوش‌رویی گفت:«معذرت می‌خواهم. کرایه‌ها افزایش پیدا کرده است و لطفا پانصد تومان دیگر پرداخت کنید.»

برای پیگیری این مساله به دفتر شورای شهر رفتیم. حبیب‌الله مهرابی، رییس شورای شهر گراش، گفت: «قیمت تاکسی‌ها به هیچ عنوان تغییر نکرده است و تخطی از نرخ قبل جرم محسوب می‌شود. ما حتی هنوز پیشنهاد اقزایش کرایه تاکسی‌ها را هم دریافت نکرده‌ایم.»

زحمت‌کشان، مسئول سازمان حمل و نقل شهرداری گراش، که مسئولیت نظارت بر تاکسی‌ها را بر عهده دارد، در جواب به سوال ما که آیا مصوبه‌ای در این زمینه تصویب شده و مجوزی صادر شده است یا نه، می‌گوید: «هیچ مجوزی در این زمینه صادر نشده است و هیچ آژانسی حق ندارد کرایه‌ی بیشتری از مشتری‌ها بگیرد. در غیر این صورت با آنها برخورد می‌کنیم.»

با یکی از مسئولین آژانس‌ها نیز تماس گرفتیم و دلیل این افزایش قیمت را از او پرسیدیم، او می‌گوید: «این افزایش قیمت در پایتخت و استان اعمال شده است و ما نیز تابع این قانون هستیم. مشخص نیست ما تا کی می‌بایست منتظر افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها در شهر باشیم. و این در واقع عدم مدیریت درست مسئولین را نشان می‌دهد.»

زحمت‌کشان در پاسخ به این ادعا می‌گوید اعلام زمان و درصد افزایش کرایه‌ها نه دست سازمان حمل و نقل و نه دست شهرداری و نه دست شورای محترم اسلامی است. او می گوید: «همچون سال‌های گذشته، باید از استانداری نامه افزایش کرایه‌ها دریافت گردد. سپس به آژانس‌ها اعلام می‌شود. تاکنون در هیچ کدام از شهرستان‌های استان افزایش کرایه اعلام نشده است.»

مسئول سازمان حمل و نقل افزایش کرایه به ۲۵۰۰ را تخلف خواند و اعلام کرد: «شهروندان عزیز در صورت مشاهده اخذ کرایه اضافی از سوی رانندگان، شماره کد راننده که در شیشه عقب نصب شده و یا شماره پلاک خودرو را به سازمان حمل و نقل ارائه کنند تا راننده خاطی به کمیته انظباطی فرستاده شود و با او مطابق قانون برخورد گردد.»

TaxiShahri

عکس مستقیما مربوط به این خبر نیست.