3شنبه، ۲۷ خرداد، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی رئیس ، کارکنان، روسای پایگاه مساجد و خانه داوطلب جمعیت هلال احمر گراش، در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گراش با رئیس و کارکنان آن اداره دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر، محسنی رئیس شعبه گراش ضمن تبریک هفته جهاد کشاورزی از خدمات ارزنده مدیریت جهاد کشاورزی تجلیل کرد و آمادگی خود را جهت هر گونه همکاری با آن اداره اعلام نمود. در ادامه مهندس اسدی رئیس جهاد کشاورزی این شهرستان ضمن تشکر از حضور داوطلبین جمعیت هلال احمر به تشریح فعالیتهای انجام شده این اداره پرداخت.