بستن

نمایشگاه کتاب در همین نزدیکی

اگر از نمایشگاه کتاب تهران جامانده‌اید برای آخر آبان ماه برنامه‌ریزی کنید تا در نمایشگاه کتاب استان فارس شرکت کنید.

وبگاه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برنامه نمایشگاه‌های کتاب استانی را اعلام کرده است. بر اساس این برنامه استان فارس ۲۵ آبان تا یک آذر میزبان نمایشگاه استانی کتاب خواهد بود. اگر به نمایشگاه شیراز نرسید یک ماه بعد دوم تا دهم نمایشگاه کتاب استانی هرمزگان در بندرعباس برگزار می‌شود.

نمایشگاه استانی با توجه به بن‌هایی که در آن توزیع می‌شود می‌تواند به صرفه‌تر از نمایشگاه تهران باشد. نمایشگاه‌های استانی به جامعیت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نیستند اما باز هم فرصت مناسبی برای تنفس در هوای کتاب است.

مدیر رسانه‌های هفت‌برکه و مدیرمسئول پایگاه خبری هفت‌برکه مدرس دوره‌های آموزش خبرنگاری

scroll to top